Biografie_NL Biografie_NL
Biografie_NL Biografie_NL
Biografie
Niets uit deze website mag worden gepubliceerd en/of gecopieerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming.
Copyright 2005 Roger Segers and RealArt.
Niets uit deze website mag worden gepubliceerd en/of gecopieerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming.
All rights reserved. No images or text can be reproduced without permission.
In 1976, op 21 jarige leeftijd, behaalde Roger Segers de eerste prijs tekenkunst in de " zwart - wit wedstrijd " uitgeschreven
door de Rotary Club van Brussel
Roger Segers werd in 1955 geboren te Turnhout, een rustige stad in het hartje van de Antwerpse Kempen. Het tekenen heeft hij van zijn vader meegekregen. In het begin waren de tekeningen enkel zwart-wit. Ter gelegenheid van een tentoonstelling in het stadhuis heeft hij de kleuren herontdekt. Na een opleiding van 9 jaar voor Publiciteit - Grafiek begon hij als autodidact in het schilderen van enkele schilderijen. Deze proefstukjes van bekende oude meesters. Rembrandt, Rubens, Van Dijck, Murillo, ... en andere.
  Ondertussen is Roger gewoon een schilder van de twintigste eeuw. U kunt dat zelf constateren door te kijken en te vergelijken. Zijn inspiratie put hij, uit het werk van andere uitmuntende voorgangers, hetzijn uit oude voorwerpen met een verleden dewelke naar eigen uitbeelding en visie worden geconterfeit.Door de jaren heen heeft hij enkele prijzen en eervolle vermeldingen weten weg te kapen. Bij deze nauwgezette klassieke opleiding ontwikkelde de jonge Segers een scherpe visie voor de toonwaarden, vormen en kleuren, zodat technische problemen geen belemmering vormden om zijn doelstellingen in de kunstwereld waar te maken. Een intense studie van de 17e eeuwse Meesters, hebben de artistieke vorming van de kunstenaar eveneens uitermate be├»nvloed. Daarom is een evenwichtige speling van licht en donker steeds een constante in het werk.